Đã Chốt Số Hôm Nay – Cầu Siêu Đẹp – Chính Xác Tuyệt Đối !!

ĐẦU-ĐUÔI ĐẶC BIỆT VIP MIỀN BẮC,giá : 2.000.000 VNĐ

Các bạn sẽ nhận được số từ 10h00 đến 17h00.

Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 5 CÁI 500k )

Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone

Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày!
LIÊN HỆ QUA ZALO BẰNG SĐT:0834.713.448 : ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ

Nạp Thẻ Tại Đây

THỐNG KÊ KẾT QUẢ ĐẦU-ĐUÔI ĐẶC BIỆT VIP MIỀN BẮC

NGÀY ĐẦU-ĐUÔI ĐẶC BIỆT MIỀN BẮC KẾT QUẢ
HÔM NAY BÁO SỐ KẾT QUẢ
6/01/2019 ĐẦU 3 ĐUÔI 6 ĂN ĐUÔI 6
15/01/2019 ĐẦU 5 ĐUÔI 6 TRƯỢT
14/01/2019 ĐẦU 3 ĐUÔI 5 ĂN ĐUÔI 5
13/01/2019 ĐẦU 5 ĐUÔI 1 ĂN ĐUÔI 1
12/01/2019 ĐẦU 2 ĐUÔI 5 ĂN ĐẦU 2
11/01/2019 ĐẦU 7 ĐUÔI 3 TRƯỢT
10/01/2019 ĐẦU 3 ĐUÔI 9 ĂN ĐẦU 9
09/01/2019 ĐẦU 7 ĐUÔI 8 ĂN ĐẦU 7
08/01/2019 ĐẦU 4 ĐUÔI 0 ĂN ĐUÔI 0
07/01/2019 ĐẦU 3 ĐUÔI 4 TRƯỢT
06/01/2019 ĐẦU 9 ĐUÔI 4 ĂN ĐẦU 9
05/01/2019 ĐẦU 3 ĐUÔI 2 ĂN ĐUÔI 2
04/01/2019 ĐẦU 7 ĐUÔI 4 ĂN ĐẦU 7
03/01/2019 ĐẦU 7 ĐUÔI 3 TRƯỢT
02/01/2019 ĐẦU 5 ĐUÔI 8 ĂN ĐUÔI 8
01/01/2019 ĐẦU 4 ĐUÔI 9 ĂN ĐUÔI 9
31/12/2018 ĐẦU 5 ĐUÔI 6 TRƯỢT
30/12/2018 ĐẦU 5 ĐUÔI 2 ĂN ĐẦU 5
29/12/2018 ĐẦU 7 ĐUÔI 4 ĂN ĐẦU 7
28/12/2018 ĐẦU 4 ĐUÔI 3 ĂN ĐẦU 4
27/12/2018 ĐẦU 7 ĐUÔI 9 TRƯỢT
26/12/2018 ĐẦU 5 ĐUÔI 3 TRƯỢT
25/12/2018 ĐẦU 5 ĐUÔI 7 ĂN ĐẦU 5
24/12/2018 ĐẦU 5 ĐUÔI 2 ĂN ĐUÔI 2
23/12/2018 ĐẦU 4 ĐUÔI 5 TRƯỢT
22/12/2018 ĐẦU 9 ĐUÔI 4 ĂN ĐẦU 9
21/12/2018 ĐẦU 6 ĐUÔI 5 ĂN ĐẦU 6
20/12/2018 ĐÂU 6 ĐUÔI 2 ĂN ĐUÔI 2
19/12/2018 ĐẦU 7 ĐUÔI 6 ĂN ĐẦU 7
18/12/2018 ĐẦU 5 ĐUÔI 8 TRƯỢT
17/12/2018 ĐẦU 6 ĐUÔI 8 ĂN ĐẦU 6
16/12/2018 ĐẦU 1 ĐUÔI 4 ĂN ĐẦU 1
15/12/2018 ĐẦU 5 ĐUÔI 3 ĂN ĐẦU 5
14/12/2018 ĐẦU 5 ĐUÔI 7 TRƯỢT
13/12/2018 ĐẦU 6 ĐUÔI 9 TRƯỢT
12/12/2018 ĐẦU 4 ĐUÔI 2 ĂN ĐẦU 4
11/12/2018 ĐẦU 9 ĐUÔI 4 ĂN ĐẦU 9
10/12/2018 ĐẦU 4 ĐUÔI 2 ĂN ĐẦU 4
09/12/2018 ĐẦU 1 ĐUÔI 0 TRƯỢT
08/12/2018 ĐẦU 7 ĐUÔI 9 TRƯỢT
07/12/2018 ĐẦU 6 ĐUÔI 8 ĂN ĐẦU 6
06/12/2018 ĐẦU 5 ĐUÔI 4 ĂN ĐẦU 5
05/12/2018 ĐẦU 9 ĐUÔI 7 TRƯỢT
04/12/2018 ĐẦU 5 ĐUÔI 7 ĂN ĐẦU 5
03/12/2018 ĐẦU 6 ĐUÔI 4 ĐẦU 6
02/12/2018 ĐẦU 5 ĐUÔI 7 ĂN ĐẦU 5
01/12/2018 ĐẦU 2 ĐUÔI 7 ĂN ĐẦU 2
30/11/2018 ĐẦU 0 ĐUÔI 9 TRƯỢT
29/11/2018 ĐẦU 5 ĐUÔI 9 ĂN ĐUÔI 9
28/11/2018 ĐẦU 6 ĐUÔI 4 ĂN ĐẦU 6
27/11/2018 ĐẦU 1 ĐUÔI 6 ĂN ĐẦU 1 ĐUÔI 6
26/11/2018 ĐẦU 2 ĐUÔI 3 ĂN ĐUÔI 3
25/11/2018 ĐẦU 5 ĐUÔI 5 ĂN ĐUÔI 5
24/11/2018 ĐẦU 4 ĐUÔI 7 TRƯỢT
23/11/2018 ĐẦU 1 ĐUÔI 8 ĂN ĐẦU 1
22/11/2018 ĐẦU 6 ĐUÔI 5 ĂN ĐUÔI 5
21/11/2018 ĐẦU 2 ĐUÔI 5 ĂN ĐẦU 2
20/11/2018 ĐẦU 4 ĐUÔI 2 ĂN ĐUÔI 2
19/11/2018 ĐẦU 1 ĐUÔI 1 ĂN ĐUÔI 1
18/11/2018 ĐẦU 3 ĐUÔI 4 ĂN ĐUÔI 4
16/11/2018 ĐẦU 6 ĐUÔI 7 TRƯỢT
15/11/2018 ĐẦU 8 ĐUÔI 2 ĂN ĐẦU 8
14/11/2018 ĐẦU 4 ĐUÔI 3 ĂN ĐẦU 4
13/11/2018 ĐẦU 5 ĐUÔI 3 ĂN ĐẦU 5
12/11/2018 ĐẦU 9 ĐUÔI 0 ĂN ĐUÔI 0
11/11/2018 ĐẦU 4 ĐUÔI 1 ĂN ĐUÔI 1
10/11/2018 ĐẦU 4 ĐUÔI 5 TRƯỢT
09/11/2018 ĐẦU 6 ĐUÔI 3 ĂN ĐUÔI 3
08/11/2018 ĐẦU 0 ĐUÔI 9 ĂN ĐUÔI 9
07/11/2018 ĐẦU 7 ĐUÔI 7 TRƯỢT
06/11/2018 ĐẦU 5 ĐUÔI 5 ĂN ĐẦU 5 ĐUÔI 5
05/11/2018 ĐẦU 2 ĐUÔI 7 ĂN ĐẦU 2
04/11/2018 ĐẦU 2 ĐUÔI 4 ĂN ĐUÔI 4
03/11/2018 ĐẦU 0 ĐUÔI 9 TRƯỢT
ĐÃ LƯU THỐNG KÊ NGÀY TRƯỚC